Första stora uppdateringen i Outdoor Impact 2.0 sedan lanseringen

Systemet uppdateras med ny trafikflödesdata, ny kartuppdatering ochförbättrade funktioner. När Outdoor Impact 2.0 lanserades för ett år sedan var det i sviterna av Covid-19, vilket påverkade den trafikdata som kunde användas för att beräkna hur befolkningen rör sig i...
6 viktiga nyheter

6 viktiga nyheter

Outdoor Impact 2.0 är ett helt nytt system för att beräkna hur du når ut med utomhusreklam. Systemet bygger på beprövad forskning och systematik och styrs transparent och gemensamt av medieägare, annonsörer och mediebyråer.   1. Vi når fler individer (Vi kan...