TESTA SYSTEMET

TESTA SYSTEMET

TESTA SYSTEMET

TESTA SYSTEMET

TESTA SYSTEMET

Helt nytt användarsystem i två versioner – Standard (kommer i början av juni) och Avancerat

Testa den avancerade versionen här!
(kräver inloggning)

Har du inget konto? Kontakta Ulrika Danielsson så skapar hon ett konto och planerar en första utbilning för dig.

KONTAKTA OSS

ULRIKA DANIELSSON

Projektledare, Outdoor Impact
ulrika.danielsson@outdoor-impact.se
073 9844790

MATS RÖNNE

Ordförande, Outdoor Committee
mats.ronne@outdoor-impact.se
070 5905050