OM OUTDOOR IMPACT

OM OUTDOOR IMPACT

OM OUTDOOR IMPACT

OM OUTDOOR IMPACT

OM OUTDOOR IMPACT

Outdoor Impact

Ulrika Danielsson är projektledare för Outdoor Impact.
ulrika.danielsson@outdoor-impact.se
073 9844790

Outdoor Committee

Outdoor Committe (OC) består av representanter från medieägare, annonsörer och mediebyråer. OC är det beslutande forumet för allt som gäller undersökningar, beräkningsmetodik och annat som används för att beräkna VAC, den gemensamma valutan för utomhusmediet, samt räckvidder och frekvenser i olika målgrupper.

Ledamöter i Outdoor Committee:

Mats Rönne, ordförande  – Fristående rådgivare
Harald Vaksdal  – Clear Channel
Cecilia Claesson – JC Decaux
Mari Färnkvist – JC Decaux
Filip Svartz – Leeads
Sara Hjärne- Leeads
Anders Persson – Ocean Outdoor
Sebastian Hansen – Ocean Outdoor
Peter Mackhé – Sveriges Annonsörer
Lotta Waldemar – Denstu
Linda Öberg – Group M
Eva Thorstensson – Group M
Christina Jorup – Mediabrands
Victoria Ray – Publicis
Marie Brander Hestreus – PHD
Anneli Elfqvist – Scream
Ulrika Danielsson – Projektledare Outdoor Impact

Outdoor AB

Outdoor AB är holdingbolaget som finansierar systemet och fördelar kostnaderna mellan medieägarna.

Styrelse för Outdoor AB:

Carl Wåreus, ordförande – Google
Claes Kugelberg – Clear Channel
Magnus Heljeberg – JC Decaux
Hanna Riberdahl – Sveriges Annonsörer

Övriga resurser

Neil Eddleston har medverkat i projektet som internationell expert på mätfrågor för utomhusmediet. Neil är bl.a. ansvarig för arbetet med mätstandarder för utomhusmediet för WOO, World Out-of-home Organisation.

ECI Media Management anlitas för att auditera extra datakällor.

KONTAKTA OSS

ULRIKA DANIELSSON

Projektledare, Outdoor Impact
ulrika.danielsson@outdoor-impact.se
073 9844790

MATS RÖNNE

Ordförande, Outdoor Committee
mats.ronne@outdoor-impact.se
070 5905050