OM UTOMHUSREKLAM

OM UTOMHUSREKLAM

OM UTOMHUSREKLAM

OM UTOMHUSREKLAM

OM UTOMHUSREKLAM

Utomhusreklam är Sveriges stora räckviddsmedium. På en vecka når mediet över 80% av Sveriges befolkning. Dessutom växer kanalen. I år (2023) kommer annonsörer att investera 2 miljarder kronor i utomhusmediet enligt IRM, en tillväxt med 2,3 % mot 2022. Det är en av de äldsta reklamkanalerna: reklamskyltar och budskap på fasader har funnits i flera hundra år. Men samtidigt också en av de modernaste, med en ständigt ökande andel digitala skärmar med alltmer avancerad visningsteknik.

I Outdoor Impact 2.0 finns data om över 40 000 reklamytor över hela Sverige och vem du når med reklam på dessa ytor. Både utomhus i olika gatumiljöer, och inomhus i köpcentra och stationer. Med allt från stora digitala skärmar på husfasader till mindre affischtavlor i tunnelbanans rulltrappor.

Informationen i Outdoor Impact om hur många du når med utomhusreklam är unik på många sätt:

– Mäter kontakter med människor – även när det är digitala enheter

– Mäter reklamräckvidden – eftersom reklamen är innehållet

– Mäter det som kan påverka mottagaren – tar hänsyn till faktorer som kan påverka synbarheten av objektet/reklamen.

– Mäter hur människor rör sig i samhället – mediet är en del av vår urbana miljö, både inomhus och i gatumiljöer

– Mäter med transparens och samverkan – all data är från publika källor eller verifierad externt, och metodiken beslutas och övervakas medieägare, annonsörer och byråer i samverkan

KONTAKTA OSS

ULRIKA DANIELSSON

Projektledare, Outdoor Impact
ulrika.danielsson@outdoor-impact.se
073 9844790

MATS RÖNNE

Ordförande, Outdoor Committee
mats.ronne@outdoor-impact.se
070 5905050