Första stora uppdateringen i Outdoor Impact 2.0 sedan lanseringen

Systemet uppdateras med ny trafikflödesdata, ny kartuppdatering ochförbättrade funktioner. När Outdoor Impact 2.0 lanserades för ett år sedan var det i sviterna av Covid-19, vilket påverkade den trafikdata som kunde användas för att beräkna hur befolkningen rör sig i...