VÄLKOMMEN TILL OI 2.0!

VÄLKOMMEN TILL OI 2.0!

VÄLKOMMEN TILL OI 2.0!

VÄLKOMMEN TILL OI 2.0!

VÄLKOMMEN TILL OI 2.0!

Outdoor Impact 2.0 är en helt nytt system för att beräkna hur du når ut med utomhusreklam. Men samtidigt ett system som bygger på beprövad forskning och systematik. Och på principen att systemet ska styras gemensamt av medieägare, annonsörer och mediebyråer. Det görs i Outdoor Committee, beslutsforumet som sätter ramarna och definierar hur mätningarna ska göras och redovisas.

Nytt i Outdoor Impact 2.0 jämfört med tidigare:

– Uppdaterad och fördjupad information om samtliga 40 000+ objekt

– Ny resdata för samtliga trafikslag, med separata beräkningar för varje enskilt trafikslag (biltrafik, bussar/spårvagnar, cyklister och fotgängare)

– Fördjupad och mer detaljerad information om alla inomhusmiljöer

– Mer detaljerad och avancerad beräkningsmetodik för både fasta objekt och digitala skärmar

– Helt nytt användargränssnitt i två nivåer – standard och avancerat. Standardversionen är intuitiv och kräver vare sig inloggning eller separat utbildning. Vill man använda den avancerade versionen bör man starta med introduktionsutbildning på 1,5 timme för att få ut det mesta av systemets beräkningsmöjligheter

– All data som inte är från publika källor är verifierad av fristående tredjepartsaktörer

– Alla stora utomhusaktörer medverkar

– Ny systemleverantör (Ipsos) med stor erfarenhet av utomhusmediet i flera länder

Allt detta gör Outdoor Impact 2.0 till ett av världens modernaste medieberäkningssystem.

TESTA OUTDOOR IMPACT 2.0

Helt nytt användarsystem i två versioner – Standard (kommer i början av juni) och Avancerat

Testa den avancerade versionen här!
(kräver inloggning)

Har du inget konto? Kontakta Ulrika Danielsson så skapar hon ett konto och planerar en första utbilning för dig.

KONTAKTA OSS

ULRIKA DANIELSSON

Projektledare, Outdoor Impact
ulrika.danielsson@outdoor-impact.se
073 9844790

MATS RÖNNE

Ordförande, Outdoor Committee
mats.ronne@outdoor-impact.se
070 5905050