Nu introduceras Outdoor Impact 2.0, det nya planeringssystemet för utomhusmediet i Sverige.

Nu är Outdoor Impact 2.0 äntligen här, Sveriges nya system för att beräkna kontakter, räckvidd och frekvens för utomhusmediet. Det är ett av världens modernaste system för utomhuskanalen och kommer med många nyheter: allt från uppdaterad och fördjupad information om de drygt 40 000 utomhusobjekt från fyra mediebolag som ingår i systemet till nya trafikmätningar, resvanestudier och beräkningsmodeller. Och naturligtvis med nya användargränssnitt, med betydligt större möjligheter för mediebyråer och annonsörer att testa och utvärdera det som utomhusmediet erbjuder.

Utomhusmediet beräknas växa med 35% i år till ca 2 miljarder kronor enligt IRM. Allt fler efterfrågar möjligheterna som utomhus erbjuder att snabbt kunna nå ut till många, och dessutom via en stadigt ökande andel digitala ytor som skapar både nya kommunikationsmöjligheter och delvis nya affärslösningar. Sammantaget gör detta att behovet av information om vem man når i utomhusmediet och hur dessa kontakter fördelas t.ex. mellan räckvidd och frekvens ökar i motsvarande takt.

Efter fyra års arbete är det därför nu dags för Outdoor Impact 2.0 att möta marknaden. Ett helt nytt system för utomhusmediet, med betydligt större kapacitet att analysera mediets möjligheter på detaljnivå för olika målgrupper, platser och format. Och dessutom ett system som hela branschen står bakom, eftersom Outdoor Impact nu omfattar samtliga stora medieaktörer och har tagits fram i nära samverkan mellan medieägare, annonsörer och mediebyråer.

– För oss och Sveriges annonsörer är det oerhört viktigt att det finns tillförlitliga och transparenta mätningar som hjälper oss och våra konsulter på mediebyråerna att fatta väl underbyggda beslut, säger Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer. Nya Outdoor Impact 2.0 är ett bra steg i den riktningen och en väsentlig byggsten i arbetet med att skapa tydliga och jämförbara mätdata för de olika mediekanalerna.

– Att mäta utomhusreklam är nog bland det mest komplicerade som man kan företa sig inom medievärlden, säger Mats Rönne, ordförande för Outdoor Committee, styrgruppen där mediebyråer, annonsörer och medieägare sätter ramarna för mätningarna och systemet. Det är ganska imponerande att tänka på att systemet ska beräkna hur åtta miljoner människor, dessutom med information om kön, ålder, intressen och liknande, rör sig under dygnets alla timmar hela året runtom i Sverige. Och sedan omsätta detta i det vi kallar VAC (visibility adjusted contacts), d.v.s. ett mått på reklamkontakter som utgår från en rimlighetsbedömning för personerna att se reklamen, för var och en av de drygt 40 000 reklamytorna som ingår. Sedan ska denna kontaktvolym brytas ner på målgruppsvariabler av olika slag för att ge räckvidd och frekvensnivåer. Och samtidigt ska systemet presentera allt detta på ett sätt som är översiktligt och hanterbart för både annonsörer, mediebyråer och medieägare.

– Vi har smygpresenterat systemet för mediebyråer under några veckor och mottagandet har varit otroligt positivt, säger Ulrika Danielsson, projektledare för Outdoor Impact. Nu har vi ett av de mest avancerade systemen för att beräkna utomhusmediet, och flera av våra grannländer tittar nu på oss som referens när de håller på och upphandlar egna nya system.

Outdoor Impact 2.0 innehåller en stor mängd nyheter inom alla delar av systemet. All information i systemet om de drygt 40 000 reklamytor som ingår i systemet är uppdaterad och granskad externt. Alla trafikflödesberäkningar utgår från de senaste studierna från källor som Trafikverket, regionala trafikbolag, kommuner och fastighetsägare, och all data som inte kommer från publika källor är verifierad externt. Alla reklamytor i inomhusmiljöer, som t.ex. köpcentra och stationer, har nu kontaktsiffror som baseras på rörelseflödet för varje enskild yta. Systemet innehåller också nya resvanestudier från ca 4 000 konsumenter, och dessa kommer att kompletteras med ytterligare 3 000 fram till 2024. Sist men inte minst så har systemet helt nya användargränssnitt på två nivåer. Mediebyråer och liknande användare arbetar i ett avancerat system, men samtidigt finns en enklare standardversion, utan krav på vare sig login eller utbildning, som är öppen för alla användare oavsett funktion eller förkunskaper.

För ytterligare information kontakta

Mats Rönne,
Ordförande, Outdoor Committee

070 5905050
mats@outdoor-impact.se
www.outdoor-impact.se

 

Outdoor Impact 2.0 är det nya gemensamma beräknings- och planeringssystemet för utomhusmediet i Sverige. Systemet styrs av en trepartskommitté, Outdoor Committee, där annonsörer, mediebyråer och medieägare samverkar för att definiera ramverket och de mät- och kalkylmetoder som används. Systemet innehåller information om drygt 40 000 reklamytor i kommersiella serier från de fyra utomhusbolagen i Sverige: Clear Channel, JC Decaux, Leeads och Ocean Outdoor, så att reklamköpare och mediebyråer kan beräkna kontaktvolymer, räckvidd och frekvens för olika målgrupper, regioner och format. Kontakterna beräknas som VAC, visibility adjusted contacts, där synbarheten viktas baserat på förutsättningarna för varje enskilt reklamobjekt.