Outdoor Impact | Om Outdoor Impact
outdoor impact
16424
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16424,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

OM OUTDOOR IMPACT

Outdoor Impact kan med sin undersökningsmetodik erbjuda den
svenska marknaden siffror för räckvidd och frekvens för utomhusmediet.

OM OUTDOOR IMPACT

 

Outdoor Impact är den gemensamma valutan för att beräkna hur utomhusmediet i Sverige kan skapa reklampåverkan, d.v.s. hur utomhusmediet levererar exponeringar, räckvidd och frekvens för olika utomhusobjekt. Med Outdoor Impact får marknadsförare en neutral värdering av de nyckeltal som är viktiga när annonsörer och deras byråer ska jämföra vad olika medieföretag erbjuder inom utomhusmediet. I Outdoor Impact finns fasta och digitala ytor från ClearChannel, JCDecaux, Ocean Outdoor och Wallstreet.

 

Underlaget och metodiken har tagits fram gemensamt av representanter från köpare, säljare och mediebyråer, och utvecklas löpande i en arbetsmodell där samtliga parter är representerade.

 

I Outdoor Impact beräknas reklamexponeringen baserat på tre olika parametrar:

 

  1. Trafikflöde, d.v.s. hur många individer som passerar ytan under en viss tidsperiod.

 

  1. OTS, Opportunity to see, d.v.s. andelen av trafikflödet som beräknas ha möjlighet att se det som visas på ytan, beroende på hur denna är placerad, exponeringsvinkel, fast eller rörligt innehåll etc.

 

  1. VAC, Visibility Adjusted Contacts, där ögonrörelsestudier används för att beräkna hur många av de som enligt OTS-siffran teoretiskt har möjlighet att se reklamenheten som faktiskt exponeras för reklamenheten. I VAC-siffran ingår t.ex. aspekter som avstånd och hastighet för de som passerar. Det är VAC-måttet som används för att beräkna exponeringsvärdet för utomhuskampanjer.

 

För fasta ytor blir exponeringstalen, inklusive räckvidd och frekvens, i första hand en kombination av trafikflödet och synligheten (OTS och VAC) under en kampanjperiod. För digitala ytor tillkommer ett antal beräkningar som tar hänsyn till visningsmekaniken, d.v.s. aspekter som hur lång reklamspoten är, hur ofta den visas i en slinga och hur stor andel av de förbipasserande som därmed kan se en visning.

 

Metodiken bygger på en grundläggande modell för att beräkna exponering, räckvidd och frekvens som ursprungligen utvecklades i Storbritannien, men som idag använts i många länder i Europa och övriga världen.

 

 

Outdoor Impact består av fyra undersökningsmoment:

 

Synbarhetsstudie – En trafiksäkerhetsstudie där ögonkamera registrerar förarens ögonrörelser vid olika typer av trafikmiljöer och hastigheter.

 

Fotoklassificering – Samtliga ytor är fotograferade och värderade i förhållande till trafikströmmar (vägar) och körfiler.

 

Resvaneundersökning – TEMO har för Outdoors räkning genomfört en resvaneundersökning som om-fattade hela landet, med intervjuer och resedagböcker.

 

Trafikräkning – I modellen används befintlig trafikstatistik från Vägverkets trafikmätningar, kommunernas trafikmätningar samt modellerade trafikräkningar på övriga vägar. Informationen uppdateras löpande.

 

Information om Outdoor Impact och Corona-viruset

Siffrorna i Outdoor Impact är baserade på genomsnittsvärden för trafikflöden under ett år. Corona-viruset påverkar hur människor rör sig i samhället, vilket i sin tur påverkar trafikflödena för utomhusmediet. Eftersom detta är en fråga där saker förändras dagligen är det omöjligt att ge några specifika råd över hur värdet på utomhusmediet ska justeras med hänsyn till Corona-virusets påverkan på trafikflöden och exponeringsnivåer, men självklart är det en fråga som såväl köpare som säljare behöver ta i beaktande i sin planering.”