Outdoor Impact | Om Outdoor Impact
outdoor impact
16424
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16424,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

OM OUTDOOR IMPACT

Outdoor Impact kan med sin undersökningsmetodik erbjuda den
svenska marknaden siffror för räckvidd och frekvens för utomhusmediet.

Några mått som man får fram genom Outdoor-Impact är:

 

Passeringar – Antalet  biltrafikanter och fotgängare som passerar förbi en yta.

 

OTS – Antalet passerande som har möjlighet att se ytan.

 

VAC – (visibility adjusted contact) Antalet passerande som bör ha kunnat se en yta.

Outdoor Impact består av fyra undersökningsmoment:

 

Synbarhetsstudie – En trafiksäkerhetsstudie där ögonkamera registrerar förarens ögonrörelser vid olika typer av trafikmiljöer och hastigheter.

 

Fotoklassificering – Samtliga ytor är fotograferade och värderade i förhållande till trafikströmmar (vägar) och körfiler.

 

Resvaneundersökning – TEMO har för Outdoors räkning genomfört en resvaneundersökning som om-fattade hela landet, med intervjuer och resedagböcker.

 

Trafikräkning – I modellen används befintlig trafikstatistik från Vägverkets trafikmätningar, kommunernas trafikmätningar samt modellerade trafikräkningar på övriga vägar. Informationen uppdateras löpande.

 

Metodiken har utvecklats av Simon Cooper och Paul Barber från London University. Outdoor Impact finns idag i flera länder (UK, Irland, Sverige, Finland och Norge)

Här kan du läsa mer om undersökningsmomenten:

Ovan kan du ladda ned våra dokument i pdf-format. För detta behöver du ha programmet Acrobat Reader installerat. Klicka här för att ladda ner programmet.